Přejít k obsahu


Petráš, R., Petrů, H., Scheu, H., Ch.: Menšiny a právo v České republice

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Petráš, R., Petrů, H., Scheu, H., Ch.: Menšiny a právo v České republice. Praha : Auditorium s.r.o., 2009.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Petráš, R., Petrů, H., Scheu, H., Ch.: Minorities in the Czech Republic
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Auditorium s.r.o.
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze se zabývá kolektivní monografií mapující postavení národnostních menšin v aktuální podobě i historické retrospektivě nadstání i vnitrostátní dimenze se zaměřením na Českou republiku
Abstrakt EN: It is review of collective monography that is mapping position of minorities in present form as well as in historic retrospective, intra- and supra-state dimension with special focus on the Czech Republic
Klíčová slova

Zpět

Patička