Přejít k obsahu


Modelling of the temporomandibular joints and the role of medical informatics in stomatology

Citace:
DANĚK, J., HLIŇÁKOVÁ, P., PŘEČKOVÁ, P., DOSTÁLOVÁ, T., NEDOMA, J., NAGY, M. Modelling of the temporomandibular joints and the role of medical informatics in stomatology. Lecture Notes in Computer Science, 2010, roč. 2010, č. 6019, s. 62-71. ISSN: 0302-9743
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of the temporomandibular joints and the role of medical informatics in stomatology
Rok vydání: 2010
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Doc. Ing. Josef Daněk Ph.D. , Petra Hliňáková , Petra Přečková , Taťjána Dostálová , Jiří Nedoma , Miroslav Nagy
Abstrakt CZ: Obsahem článku je 3D analýza temporomandibulárního kloubu. Hlavním cílem je formulovat odpovídající matematický model popisující kloub a jeho funkci. Model je založen na teorii semikoercivního kontaktního problému v lineární elasticitě a numerické řešení na metodě konečných prvků. V příspěvku je diskutován problém "mezinárodního globálního jazyka" pro chirurgy ve stomatologii z různých zemí.
Abstrakt EN: This contribution deals with the 3D analysis of the temporomandibular joint. The main goal is to give the suitable formulation of mathematical model describing with sufficiently accuracy the TMJ and its function. The model is based on the theory of semi-coercive contact problems in linear elasticity and the numerical solution is based on the finite element approximation. Since the world is globalized new results from the bioinformatics and medical informatics play an important role. Therefore, the~problem of an "international global mutual language" for surgeons in stomatology from different countries, and similarly in other branches in medicine, will be shortly discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička