Přejít k obsahu


Simulátor funkce paměti s indikací obsahu a základními řídícími signály

Citace:
FIŘT, J., PIVOŇKA, L. Simulátor funkce paměti s indikací obsahu a základními řídícími signály. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Memory function simulator with content indicator and basic control singnals
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslav Fiřt Ph.D. , Bc. Lukáš Pivoňka
Abstrakt CZ: Simulátor paměti 8x8bitů Zobrazuje úrovně řídících signálů Dovoluje průběžně kontrolovat vnitřní obsah paměti na všech bitech (H ? červená, L - zelená). Ke zobrazení řídících signálů (/CS, /OE, /WE) je využito části LED sloupce Výstupy z paměti (v režimu čtení) se zobrazují pomocí osmi LED. Zápis do paměti je řízen hladinově ? je tak umožněno transparentní zobrazení zapisovaných dat přímo na pozici v paměti. Provedení modulu je sendvičové ? se dvěma dvouvrstvými deskami plošného spoje. K realizaci je použit ATmega8-16AU Pro změnu vlastností (nový firmware) je vyveden ISP konektor.
Abstrakt EN: Memory simulator 8x8 bits. It displays H/L levels of control signals. Allows continuous checking of memory content - all bits (Red - H, Green - L). Control signals are displayed in LED bargraf. Memory outputs (in Read mode) are shown on eight LEDs. Write to memory is controlled by level (latch), it allows transparent display of written data. Construction of module is "sandwich" - two double-layers PCB. Module is realised using ATmega8-16AU. Firmware is upgradeable via ISP connector.
Klíčová slova

Zpět

Patička