Přejít k obsahu


Automatic Pitch-Synchronous Phonetic Segmentation

Citace:
MATOUŠEK, J., ROMPORTL, J. Automatic Pitch-Synchronous Phonetic Segmentation. In 9th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2008). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc, 2008. s. 1626-1629. ISBN: 978-1-61567-378-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic Pitch-Synchronous Phonetic Segmentation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Red Hook, NY
Název zdroje: Curran Associates, Inc
Autoři: Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , Ing. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o systému automatické fonetické segmentace (APS) založené na HMM a navrhuje zvýšit jeho úspěšnost pomocí parametrizačního schématu synchronního s periodou základního hlasivkového tónu (ZHT). Takové schéma využívá rozdílná okénka ve znělých a neznělých řečových úsecích a umožňuje tak lepší modelování každého jednotlivého fonu. Článek ukazuje, že parametrizační schéma synchronní s periodou ZHT dává lepší výsledky tradičně využívané schéma nesynchronní s periodou ZHT pro dva korpusy české řeči (ženského a mužského hlasu), a to jak v případě základního systému, tak i v případě systému s opravou hranic pomocí CART. Lepších výsledků bylo dosaženo pro každý znělostní typ hranice (neznělý-neznělý, neznělý-znělý, znělý-neznělý a znělý-znělý).
Abstrakt EN: This paper deals with an HMM-based automatic phonetic segmentation (APS) system and proposes to increase its performance by employing a pitch-synchronous (PS) coding scheme. Such a coding scheme uses different frames of speech throughout voiced and unvoiced speech regions and enables thus better modelling of each individual phone. The PS coding scheme is shown to outperform the traditionally utilised pitch-asynchronous (PA) coding scheme for two corpora of Czech speech (one female and one male) both in the case of a base (not-refined) APS and in the case of a CART-refined APS. Better results were observed for each of the voicing-dependent boundary types (unvoiced-unvoiced, unvoiced-voiced, voiced-unvoiced and voiced-voiced).
Klíčová slova

Zpět

Patička