Přejít k obsahu


Feature Space Transforms for Czech Sign-Language Recognition

Citace:
TRMAL, J., HRÚZ, M., ZELINKA, J., CAMPR, P., MÜLLER, L. Feature Space Transforms for Czech Sign-Language Recognition. In 9th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2008). Red Hook: Curran Associates, 2008. s. 2036-2039. ISBN: 978-1-61567-378-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Feature Space Transforms for Czech Sign-Language Recognition
Rok vydání: 2008
Místo konání: Red Hook
Název zdroje: Curran Associates
Autoři: Ing. Jan Trmal , Ing. Marek Hrúz , Ing. Jan Zelinka , Ing. Pavel Campr , Doc. Ing. Luděk Müller Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku popisujeme HMM rozpoznávač pro izolované znaky znakované češtiny. V první části se věnujeme popisu extrakce vizuálních příznaků. Náš cíl byl najít nejlepší kombinaci struktury HMM modelů a matody pro redukci a extrakci příznaků.
Abstrakt EN: In this paper we describe a HMM based sign language recognition (SLR) system for isolated signs. In the first part we describe the image parametrization method producing features used for recognition. Our goal was to find the best combination of a feature space dimension reduction method and an HMM structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička