Přejít k obsahu


Nový náhled na vzdělávání dospělého (jako subjektu a objektu) z hlediska vlivu ICT

Citace:
EGER, L. Nový náhled na vzdělávání dospělého (jako subjektu a objektu) z hlediska vlivu ICT. In Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha : Educa Service, 2009, s. 219-229. ISBN: 978-80-87306-04-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A new perspective on education of adults (as subject and object) for the impact of ICT
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Educa Service
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Rozvoj společnosti a zejména nástup informačních a komunikačních technologií mění vzdělávání dospělých. Kapitola ukazuje, jak se musí měnit vzdělávání dospělých v důsledku ICT a proměny znalostí, dovedností, zkušeností i motivace vzdělávajících se subjektů. Z hlediska dospělého jako objektu upozorňujeme na vliv ICT na inovace v celoživotním vzdělávání.
Abstrakt EN: Development of society and especially the emergence of ICT change adult education. Chapter shows how to ICT influence changes in adult education and how this process transforms knowledge, skills, experience and motivation of the learning subjects. From the perspective of an adult as an object to highlight the impact of ICT on innovation in lifelong learning.
Klíčová slova

Zpět

Patička