Přejít k obsahu


Zapojení regulačních obvodů pro řízení pulzního usměrňovače s přímou regulací proudu vycházející ze statického modelu PU

Citace:
BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Zapojení regulačních obvodů pro řízení pulzního usměrňovače s přímou regulací proudu vycházející ze statického modelu PU. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control system circuit connection for active rectifier control with direct current control based on static model of active rectifier
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Ing. Jan Žák , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Nová struktura regulačních obvodů pro řízení jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Tato regulační struktura umožňuje přímou regulaci proudu troleje v kartézských souřadnicích.
Abstrakt EN: New control structure of control circuit for control of one phase voltage source active rectifier. This control structure make possible direct control of trolley current at cartesian coordinates.
Klíčová slova

Zpět

Patička