Přejít k obsahu


Primární měniče pro SF transformátor s rezonančními regulátory proudu

Citace:
BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., KOMRSKA, T., PEROUTKA, Z. Primární měniče pro SF transformátor s rezonančními regulátory proudu. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Primary converters for MF transformer with resonant current controllers
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Ing. Jan Žák , Ing. Tomáš Komrska , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Zařízení je složeno ze dvou sériově spojených pulzních usměrňovačů připojených přímo na napájecí síť. Řízení je zvoleno tak aby byl odebírán ze sítě harmonický proud bez obsahu 3., a 5. harmonické.
Abstrakt EN: The Device is compose of two active rectifier connected in series, with are connected directly to power supply. The Control algorithm is chosen with special requirement to harmonic current without 3.th and 5.th harmonic.
Klíčová slova

Zpět

Patička