Přejít k obsahu


Mezníky českých právních dějin

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V., RUNDOVÁ, A. Mezníky českých právních dějin. 3.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 215 s. ISBN: 978-80-7380-251-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Milestones of Czech Legal History
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D. , JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Bc. Alena Rundová Ph.D., LL.M.
Abstrakt CZ: Publikace má umožnit základní orientaci v pramenech české právní historie, prohloubit konkrétní poznatky na základě rozboru příslušných vybraných právních pramenů a dopnit tak učební materiály. Publikace je rozdělena do kapitol dle jednotlivých vybraných právních pramenů nebo jejich skupin tak, jak spolu souvisely nebo na sebe navazovaly. V publikaci je sledován vývoj práva od Velké Moravy do roku 1989.
Abstrakt EN: The book aims at student of law, history, other humanities, and also at non-professionals interested in history and historical development of Czech law. The publication has been divided into 36 chapters based on selected sources of law or their groups as they were interrelated.
Klíčová slova

Zpět

Patička