Přejít k obsahu


Funkční vzorek brzdového stendu

Citace:
LANG, V., MERTL, J., KLEPÁČEK, J., ŠROUB, J., HONNER, M. Funkční vzorek brzdového stendu. Plzeň, 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of a brake testing rig
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Jiří Mertl Ph.D. , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Ing. Jan Šroub , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového stendu pro testování automobilových kotoučových a bubnových brzd. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080. Systém se skládá z elektrického motoru s řízením otáček, elektromagnetické spojky, setrvačníku s variabilní zátěží, snímače krouticího momentu, testované brzdy, hydraulického podsystému s řízením tlaku brzdové kapaliny, podsystému pro odsávání a filtraci prachu. Systém byl dále uzpůsoben pro instalaci měřicího systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd.
Abstrakt EN: The function sample of the brake testing rig for analyses of automobile disc or drum brakes. The function sample was developed in the framework of the project 2A-1TP1/080. The system consists of electric engine with rotational speed control, electro-magnetic clutch, flywheel with variable mass, torque meter, brake being tested, hydraulic subsystem with braking liquid pressure control, subsystem for dust exhaust and filtering. The system was also designed to allow installation of the measuring system for the measurement of thermo-mechanical instabilities of disc brakes.
Klíčová slova

Zpět

Patička