Přejít k obsahu


Ke vztahu mentálního a fyzikálního u D. Davidsona

Citace:
POLÁK, M. Ke vztahu mentálního a fyzikálního u D. Davidsona. Filosofický časopis, 2009, roč. 2009, č. suppl. II, s. 19-37. ISSN: 1804-2538
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Relation between mental and physical in D. Davidson
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Mgr. Michal Polák
Abstrakt CZ: Stať pojednává o koncepci anomálního monismu u Donalda Davidsona. Davidson se pokouší nalézt rovnováhu mezi nutností připsat mentálnímu solidní pozici a zároveň nedopustit nějakou formu substancionalismu. Studie diskutuje klíčové body této koncepce a referuje k určitým kritickým aspektům, které se jeví jako kontroverzní.
Abstrakt EN: The article deals with the conception of anomalous monism as presen- ted by Donald Davidson. Davidson tries to find an equilibrium between necessity to ascribe a solid position to the mental and necessity not to attribute a substantial dimension to the mental. The author discusses key points of this conception and refers to some critical aspects that seem to be controversial.
Klíčová slova

Zpět

Patička