Přejít k obsahu


Zapojení regulačních obvodů hlavního pohonu s asynchronním motorem pro vozidla lehké trakce a bateriové autobusy

Citace:
PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T., ZEMAN, K. Zapojení regulačních obvodů hlavního pohonu s asynchronním motorem pro vozidla lehké trakce a bateriové autobusy. Plzeň, 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control system circuit connection of main drive with asynchronous motor for light traction vehicles and battery buses
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Doc. Ing. Karel Zeman CSc.
Abstrakt CZ: Navržené zapojení regulačních obvodů trakčního pohonu s asynchronním motorem vychází z vektorového řízení v kartézských souřadnicích. Výjimečnou vlastností je možnost provozovat pohon ve vysokém stupni přemodulování, prakticky v obdélníkovém řízení při zachování plné funkce regulace v kartézských souřadnicích.
Abstrakt EN: Designed control circuits connection of the traction drive with an asynchronous machine commes from the vector control in the Cartesian coordinates. The extraordinary property is that the drive works in high modulation depth (almost in the six-step mode) with proper function of the control system in the Cartesian coordiantes.
Klíčová slova

Zpět

Patička