Přejít k obsahu


Zapojení regulačních obvodů pohonu s asynchronním motorem s minimálním hlukem - rozmítaná PWM

Citace:
PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T., JANDA, M. Zapojení regulačních obvodů pohonu s asynchronním motorem s minimálním hlukem - rozmítaná PWM. Plzeň, 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Controller of electric drive with asynchronous motor using DTC with minimal noise - swept PWM
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Ing. Martin Janda
Abstrakt CZ: Funkční vzorek pohonu s asynchronním motorem dosahuje minimalizace hluku, který je v případě použití PWM jedním z významných problémů např. u trakčních pohonů, použitím nové rozmítané PWM. Princip spočívá v rozmítání akustického tlaku na kritických frekvencích do okolí těchto frekvencí.
Abstrakt EN: The function sample of a drive with an asynchronous motor reaches minimalization of noise, which is one of serious problems by using PWM e.g. by traction drives, using a new swept PWM. The principle is based on sweeping of the acoustic pressure on critical frequencies to these frequencies ambient.
Klíčová slova

Zpět

Patička