Přejít k obsahu


Funkční vzorek systému pro bezkontaktní měření teploty bubnových brzd

Citace:
BARTÍK, J., LANG, V., HONNER, M. Funkční vzorek systému pro bezkontaktní měření teploty bubnových brzd. Plzeň, 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of a system for the non-contact temperature measurement of drum brakes
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jan Bartík , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového měřicího systému pro analýzy teplotních polí automobilových bubnových brzd. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080. Systém se skládá ze světlovodu, fokusačního systému a fotodiody s chladičem. Systém je uzpůsoben pro instalaci na vozidlo.
Abstrakt EN: The function sample of a new measuring system for analyses of temperature fields on automotive drum brakes. The function sample was developed in the framework of the project 2A-1TP1/080. The system consists of an optical waveguide, focussing system and photodiode with cooler. The system is designed to be installed on a car.
Klíčová slova

Zpět

Patička