Přejít k obsahu


Funkční vzorek systému pro měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků

Citace:
VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Funkční vzorek systému pro měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. Plzeň, 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of the system for the measurement of spectral emissivity of high temperature coatings
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Petra Vacíková , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Jiří Martan Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového měřicího systému pro analýzu spektrálních a teplotních závislostí emisivity povlaků. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/273. Měřicí systém se skládá z FTIR spektrometru, laboratorního černého tělesa, topného elementu pro ohřev vzorků a řady mechanických a optomechanických prvků. Princip metody je založen na porovnání intenzity a spektrálního rozložení záření laboratorního černého tělesa a ohřívaného vzorku, které využitím otočného zrcadla vstupují střídavě do emisního portu spektrometru.
Abstrakt EN: The function sample of new measuring system for analyses of wavelength and temperature distribution of emissivity is introduced. The function sample was developed in the framework of the project FR-TI1/273. The system consists of FTIR spectrometer, laboratory blackbody, heating element for samples and a set of mechanical and optomechanical elements. The method principle is based on comparison of intensity and spectral distribution of radiation emitted by the blackbody and the sample and alternately entering into the emission port of the spectrometer using a revolving mirror.
Klíčová slova

Zpět

Patička