Přejít k obsahu


Funkční vzorek robotizovaného systému pro vysokoteplotní testování povlaků

Citace:
HONNER, M., SOUKUP, O., TESAŘ, J. Funkční vzorek robotizovaného systému pro vysokoteplotní testování povlaků. Plzeň, 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of the robotized system for high temperature testing of coatings
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Ondřej Soukup , Ing. Jiří Tesař
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového měřicího a testovacího robotizovaného systému pro vysokoteplotní analýzu tepelných vlastností povlaků. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/273. Systém využívá k ohřevu vzorků a modifikacím povlaků výkonný kontinuální laser umístěný na průmyslovém robotu. Měření dvěma termovizními kamerami spolu s videokamerovým záznamem procesů ve variabilním uspořádání umožňuje provádět analýzy vlastností vyvíjených povlaků. Kombinace bezkontaktního ohřevu až do velmi vysokých teplot a pohybu laserového svazku po testovaném vzorku materiálu nabízí možnost provádět životností testy povlaků.
Abstrakt EN: The function sample of new measuring and testing robotized system for high-temperature analyses of thermal properties of coatings is introduced. The function sample was developed in the framework of the project FR-TI1/273. The system utilizes high-power robotized laser to heat up and modify the coatings. The measurement by two infrared cameras complemented by videocamera recording of processes in a flexible arrangement enables to conduct analyses of properties of coatings being developed. The combination of heating up to very high temperatures and controlled movement of laser beam over the sample offers to perform durability tests of coatings.
Klíčová slova

Zpět

Patička