Přejít k obsahu


Funkční vzorek automobilového stendu pro testování brzdových systémů.

Citace:
HONNER, M., LANG, V., KLEPÁČEK, J., ŠROUB, J., MERTL, J. Funkční vzorek automobilového stendu pro testování brzdových systémů.. Plzeň, 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of an automobile brake testing rig.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Ing. Jan Šroub , Ing. Jiří Mertl Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového stendu pro testování brzdových systémů na automobilu. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu 2A-1TP1/080. Systém se skládá z elektrického motoru, spojky, nápravy s poběhovými koly, zvýšené podlahy pro ustavení měřeného vozu, rozvaděče, elektroinstalace, vzduchotechniky, atd. Elektromotor natáčí poběhová kola pro správné ustavení automobilu, při měření je odpojen. Automobil roztáčí svépomocí hnanou nápravou poběhová kola na požadovanou rychlost, ze které se následně brzdí. Díky diferenciálu nápravy se poběhová kola mohou točit odděleně nebo společně. Součástí stendu je i zařízení pro přesun vozu na zvýšenou podlahu.
Abstrakt EN: The function sample of a new testing rig for analyses of brake systems on automobiles. It was developed in the framework of the project 2A-1TP1/080. The system consists of electric engine, clutch, axle with rollers, elevated floor for positioning of the car being tested, switchboard, wiring system, air conditioning. The electric engine rotates with the axle to position the car, during the measurement it is disconnected. The car rotates the rolers using its driven wheels and after reaching the required speed the braking system is activated. Thanks to the differential the left and right rollers can rotates independently or together. Equipment for moving of the car on the elevated floor is also a part of the testing rig.
Klíčová slova

Zpět

Patička