Přejít k obsahu


Tenkovrstvý solární článek na bázi amorfního křemíku

Citace:
PRUŠÁKOVÁ, L., ŠUTTA, P. Tenkovrstvý solární článek na bázi amorfního křemíku. Plzeň, 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thin film solar cell on the basis of amorphous silicon
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Lucie Prušáková , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Abstrakt CZ: Tenkovrstvý solární článek na bázi amorfního křemíku (a-Si:H) určený k přímé konverzi slunečního záření na elektrickou energii s účinností této přeměny až 9.42% při standardizovaném záření zdroje AM1.5. Díky neuspořádané (amorfní) formě absorpční intrinsické vrstvy umožňuje úplnou absorpci viditelného světla při velmi malé tloušťce této vrstvy (300nm) a distribuci volných nosičů náboje ke kontaktům. Celá struktura solárního článku vzniká při teplotách nižších než 200°C.
Abstrakt EN: We present the thin film solar cell based on amorphous silicon (a-Si:H) for conversion of solar radiation into direct current electricity with efficiency up to 9.42% related to the standard illumination conditions AM1.5. Total absorption of the visible light and the distribution of charge carriers to contacts are enabled due to the amorphous state of the intrinsic layer - even if the thickness is very low (~300nm). The whole structure of the solar cell originated at temperature lower than 200°C.
Klíčová slova

Zpět

Patička