Přejít k obsahu


VSD Calc

Citace:
PEROUTKA, Z., SIROVÝ, M., MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., BYRTUS, M. VSD Calc. Plzeň, 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: VSD Calc
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Martin Sirový , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Software VSD Calc představuje expertní systém umožňující analýzu, porovnání a kvalifikovaný a kvantifikovaný výběr vhodného řešení pohonu čerpadel velkých výkonů provozovaných především v elektrárnách a teplárnách.
Abstrakt EN: Software VSD Calc presents an expert sytem enabling analysis, comparison and qualified and quantified selection of suitable solution of drive of high power pumps at electric and heating plants particuraly.
Klíčová slova

Zpět

Patička