Přejít k obsahu


Měřicí horkovzdušná tlaková smyčka

Citace:
KŮS, M., KŇOUREK, J., SEDLÁČEK, J. Měřicí horkovzdušná tlaková smyčka. Plzeň, 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing hot-air pressure loop
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Michal Kůs Ph.D. , Ing. Jindřich Kňourek , Ing. Jan Sedláček Ph.D.
Abstrakt CZ: Měřicí horkovzdušná tlaková smyčka je funkční vzorek zařízení pro testování technických objektů, u kterých má být sledována jejich průtočnost, tlaková a tepelná ztráta v závislosti na teplotě, tlaku a průtoku vzduchu ve smyčce. Smyčka disponuje topným výkonem 40 kW, jehož regulace umožňuje dosáhnout požadovanou teplotu od 20°C do 210°C. Smyčka může pracovat v otevřeném režimu při atmosférickém tlaku či v režimu uzavřeném při přetlaku 0 až 250 kPa. Průtok vzduchu je regulován frekvenčním měničem, součástí měřicí horkovzdušné tlakové smyčky je soubor měřicích sond pro měření průtoku, teploty a tlaku.
Abstrakt EN: The measuring hot-air pressure loop is equipment for testing technical objects. It has been designed for measurement of the pressure drops and the heat losses in dependency on temperature, pressure and flow-rates. The heating power of the loop is 40 kW, the temperature can be controlled in range from 20°C to 210°C and the gauge pressure from 0 to 250 kPa. The loop can also work like open system with atmospheric pressure. The speed of the fan is driven by a frequency inverter, so the airflow flow rate can be efficiently controlled.
Klíčová slova

Zpět

Patička