Přejít k obsahu


Systém pro měření účinnosti vývojových vložek katalyzátorů

Citace:
KŮS, M., KŇOUREK, J., ŠTUDENT, J. Systém pro měření účinnosti vývojových vložek katalyzátorů. Plzeň, 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: System for a efficiency measurement of a development catalyst core
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Michal Kůs Ph.D. , Ing. Jindřich Kňourek , Ing. Josef Študent
Abstrakt CZ: Systém pro měření účinnosti vložek katalyzátorů. Je určen pro instalaci vývojových vložek katalyzátorů do výfukového systému motoru osobního vozu. Měření pak probíhá standardní cestou, pro přesné analýzy vlastností na specializovaném měřícím stavu nebo pro orientační měření pomocí dílenského analyzátoru spalin. Zařízení tak podporuje výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí, konkrétně snižování emisí v automobilovém průmyslu.
Abstrakt EN: This system is intended for a properties measurement of a development catalyst core. It allows installing the development specimens of catalyst honeycomb core directly into the exhaust pipes of the passenger vehicle engine. The efficiency measurement goes in a standard way either using specialized analyzer or, for rough test analysis, using a low-cost emissions analyzer. The system supports the research and development at the field of environment protection, mainly lowering the automotive emissions.
Klíčová slova

Zpět

Patička