Přejít k obsahu


Řídící a výkonový modul zadního stěrače osobního automobilu

Citace:
MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., GLASBERGER, T. Řídící a výkonový modul zadního stěrače osobního automobilu. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control and power module of rear screen wiper of personal car
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o funkční vzorek modulu řídící a výkonové destičky umístěné uvnitř těla zadního stěrače automobilu, který plní zejména následující funkce: funkce cyklování podle předepsaného časového schématu, funkce řízení ostřiku a setření okna, detekci nulové polohy ramena stěrače a návrat do této polohy po zapnutí, dále pak ochranu proti zamrznutí stěrače a ošetření možných kolizních stavů. Vlastní řízení výkonové části bylo realizováno pomocí mikrokontroléru s implementovaným softwarem vyvinutým pro tyto účely.
Abstrakt EN: Control and power board placed inside body of rear screen wiper of personal car with following functions: cycling according to given time scheme, wash-wipe mode, wiper zero position detection and return to this position after start-up, freezing protection, handling of potential collision states etc. Control of the power part was realized by microcontroller with implemented sw developed for this application.
Klíčová slova

Zpět

Patička