Přejít k obsahu


Řídící jednotka snímače tlaku

Citace:
MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., GLASBERGER, T. Řídící jednotka snímače tlaku. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control unit of pressure sensor
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o funkční vzorek jednotky se snímačem tlaku MPX5700DP. Tento snímač funguje jako lineární převodník tlaku na napětí. Cílem bylo vytvořit jednoduchý vzorek s minimálními zástavbovými rozměry sloužící k ověření funkce a možností využití tohoto snímače v praxi pro aplikace typu digitální manometr nebo tlakový snímač. Další motivací pro sestavení vzorku byla kalibrační verifikace přesnosti měření tlaku pomocí přesného manometru. Celá jednotka je řízena mikrokontrolérem s implementovaným softwarem vyvinutým speciálně pro tuto aplikaci.
Abstrakt EN: Introduced is a unit based on pressure sensor MPX5700DP. This sensor operates as a linear converter of pressure to voltage. The goal was to develop simple device with minimal size in order to verify its function and the possibilities of its employment in practical applications such as pressure gauge or pressure switch. Another motivation was the verification of the sensor accuracy with accurate manometer. The whole unit is controlled by microcontroller with implemented sw developed for this application.
Klíčová slova

Zpět

Patička