Přejít k obsahu


Praktikum českého ústavního práva

Citace:
KLÍMA, K., DRECHSLEROVÁ, K., DVOŘÁK, T., FENCL, V., FOREJTOVÁ, M., HAMUĽÁK, O., HAMERNÍK, P., HORSKÁ, Z., JANOUŠEK, L., KUBA, J., MATEJKA, J., NEMETH, M., ODEHNALOVÁ, J., PETRÍKOVÁ, O., PETROVÁ, A., PEZL, T., POKORNÝ, R., RANINEC, J., SKÁLA, J., SOUKUP, M., STARK, D., STOČESOVÁ, S., ŠNEBERGEROVÁ, S., TOMEŠ, M., TOMOSZEK, M., VOKROJOVÁ, R., ZBÍRAL, R. Praktikum českého ústavního práva. 3.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 600 s. ISBN: 978-80-7380-173-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The practical class of the Constituional law in the Czech republic
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Karel Klíma CSc. , JUDr. Klára Drechslerová , JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. , Bc. et Mgr. Vladimír Fencl , JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Mgr. Ondrej Hamuľák , JUDr. Pavel Hamerník Ph.D. , JUDr. Zuzana Horská , Lubomír Janoušek , JUDr. et PhDr. Jaroslav Kuba CSc. , JUDr. Ján Matejka Ph.D. , Mgr. et Mgr. Marek Nemeth , JUDr. Jana Odehnalová Ph.D. , JUDr. Olga Petríková LL.M. , JUDr. Alena Petrová , JUDr. Tomáš Pezl , JUDr. Bc. Richard Pokorný , Mgr. Juraj Raninec , JUDr. Josef Skála CSc. , JUDr. Martin Soukup , Mgr. Daniel Stark , JUDr. Simona Stočesová , JUDr. Simona Šnebergerová , Mgr. Milan Tomeš , JUDr. Maxim Tomoszek , Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová , JUDr. et Mgr. Robert Zbíral
Abstrakt CZ: Publikace obsahuje mnoho praktických cvičení z jednotlivých témat ústavního práva České republiky.
Abstrakt EN: The book contains many practical excercises in various topics of the constitutional law in Czech republic
Klíčová slova

Zpět

Patička