Přejít k obsahu


Aplikace pro sběr dat - Signal Capture

Citace:
HLOUŠEK, P., POUCHA, J. Aplikace pro sběr dat - Signal Capture. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Signal Capture - application for data logging
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Hloušek Ph.D. , Ing. Jiří Poucha
Abstrakt CZ: Software Signal Capture je aplikace vytvořena ve vývojovém prostředí Matlab a je určená pro sběr dat získávaných při měření drážních hnacích vozidel. Jde o měření zpětného trakčního proudu, které je prováděno za jízdy na vozidle pomocí průmyslového PC vybaveného měřícími kartami. Program kromě vlastního sběru dat umožňuje vytvářet konfigurační soubory s úplnou konfigurací pro konkrétní typ měření.
Abstrakt EN: Software Signal Capture is Matlab application targeted for logging of data obtained by measurement of railway engines. The return track current is measured during the vehicle movement using portable PC equipped with measurement cards. The creation of configuration files with complete configuration of particular type of measurement is also supported by the software.
Klíčová slova

Zpět

Patička