Přejít k obsahu


Číslicový regulátor na bázi DSP Texas Instruments TMS320F2812

Citace:
PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., ČENGERY, J. Číslicový regulátor na bázi DSP Texas Instruments TMS320F2812. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Controller based on DSP Texas Instruments TMS320F2812
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Jiří Čengery Ph.D.
Abstrakt CZ: Zařízení slouží jako číslicový regulátor do značné míry univerzálně použitelný pro celou řadu pohonářských aplikací jako řízení a regulace stejnosměrných pohonů, střídavých s ASM, střídavých se SM, řízení víceúrovňových měničů, vícefázových měničů, atd. Tomu odpovídá výkon DSP TMS320F2812 a také vybavenost regulátoru s možnostmi připojení nejrůznějších čidel a snímačů.
Abstrakt EN: The device is general purpose controller intended to be employed particularly in drive applications such as control of DC machines, IM, SM and PMSM, multilevel converters, multiphase converters etc. The controller is powerful enough for these tasks (based on TMS320F2812) and it is also able to be connected with a few most employed transducers employed in this field of applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička