Přejít k obsahu


Hamiltonicity and pancyclicity of cartesian products of graphs

Citace:
ČADA, R., FLANDRIN, E., LI, H. Hamiltonicity and pancyclicity of cartesian products of graphs. Discrete Mathematics, 2009, roč. 309, č. 22, s. 6337-6343. ISSN: 0012-365X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hamiltonicity and pancyclicity of cartesian products of graphs
Rok vydání: 2009
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: North-Holland
Autoři: Doc. Ing. Roman Čada Ph.D. , Evelyne Flandrin , Hao Li
Abstrakt CZ: Kartézský součin grafu G s K2 se nazývá hranol nad G. V článku jsou zobecněny podmínky pro hamiltonicitu a pancyklicitu hranolů nad grafem G na obecný kartézský součin grafu G s cestami, kružnicemi a obecnými grafy. Speciálně jsou uvedeny podmínky pro kubické grafy a grafy skoro bez K1,3.
Abstrakt EN: The cartesian product of a graph G with K2 is called a prism over G. We extend known conditions for hamiltonicity and pancyclicity of the prism over a graph G to the cartesian product of G with paths, cycles, cliques and general graphs. In particular we give results involving cubic graphs and almost claw-free graphs.
Klíčová slova

Zpět

Patička