Přejít k obsahu


Misogyny and Misogamy in The Taming of the Shrew: A Sketch of Shakespearean Productions

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Misogyny and Misogamy in The Taming of the Shrew: A Sketch of Shakespearean Productions. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 93-108. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Misogyny and Misogamy in The Taming of the Shrew: A Sketch of Shakespearean Productions
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je analýza specifických aspektů jevištních interpretací Zkrocení zlé ženy, jež byly uvedeny na plzeňských jevištích od začátku 20. století, a komparativní analýza jednotlivých představení. Pozornost je věnována nejen shodám a odlišnostem jednotlivých ztvárnění, ale rovněž možným zdrojům Shakespearovy hry.
Abstrakt EN: This essay attempts to analyze specific aspects of The Taming of the Shrew performed on Pilsen stages from the beginning of the 20th century and offers a comparative analysis of the productions. Furthermore, similarities and differences between the original play and these peculiar renditions will be emphasized and the sources and analogues of the play will be highlighted.
Klíčová slova

Zpět

Patička