Přejít k obsahu


TEPNAP-IR 0.1 - Software pro výpočet rozložení teplot a tepelných polí na brzdových discích

Citace:
CIMRMAN, R., ŠVANTNER, M. TEPNAP-IR 0.1 - Software pro výpočet rozložení teplot a tepelných polí na brzdových discích. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: TEPNAP-IR 0.1 - Software for numerical computation of temperature and stress fields on brake discs
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Robert Cimrman Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se software, který byl vytvořen pro výpočet rozložení teplot a tepelných deformací na rotačních součástech, např. vlakových brzdách nebo kotouči okružní pily. Software byl vyvinut v programovacím jazyku Python. Vstupem je soubor diskrétních měřených hodnot teplot na součásti v průběhu tribologického procesu zatížení a definiční soubor MKP (metoda konečných prvků) sítě. Software načte oba soubory, provede interpolaci teploty a vytvoří teplotní okrajovou podmínku pro výpočet nestacionární tepelné úlohy. Dále provede tepelnou analýzu podle zadaných okrajových a počátečních podmínek a následnou termo-elastickou analýzu. Součástí vyhodnocení je export grafických a numerických výsledků.
Abstrakt EN: The software is intended for the numerical computation of temperatures and thermal-deformations distribution on a rotating components, for example train disk brakes or circular saw. The software is developed in programming language Python. The input for the numerical analysis is a collection of discrete measured temperature values during frictional loading process and a FEM (finite element method) mesh definition file. The software loads both the files, performs a temperature data interpolation and makes a temperature boundary condition for transient thermal problem solving. It performs the thermal analysis based on given boundary and initial conditions and a subsequent thermo-elastic analysis based on computed temperature fields. The software includes also results evaluation and an export of graphical and numerical results.
Klíčová slova

Zpět

Patička