Přejít k obsahu


RadGUI 2009 - Software pro numerický výpočet radiačního tepelného toku

Citace:
ŠVANTNER, M., VACÍKOVÁ, P., RYBA, T. RadGUI 2009 - Software pro numerický výpočet radiačního tepelného toku. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: RadGUI 2009 - Software for numerical computation of radiation heat transfer
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Petra Vacíková , Bc. Tomáš Ryba
Abstrakt CZ: Popisuje se software, který byl vytvořen pro numerický výpočet radiačního tepelného toku. Software je vyvinut především pro hodnocení radiačních poměrů u tvarově složitějších systémů, kde není možné analytické odvození. Program RadGUI umožňuje výpočet radiačního tepelného toku mezi povrchy 3D objektů podle zvoleného algoritmu: BASIC, BASIC Open, R1, R1 Open a ZONAL. Vstupní data tvoří soubory numerické diskrétní analýzy optických tvarových faktorů, která může být provedena v libovolném numerickém systému. Software RadGUI je vybaven grafickým uživatelské prostředí, které umožňuje načtení vstupních dat, výpočet radiačního tepelného toku podle zvoleného algoritmu, grafické zobrazení výsledků a výpis výsledků do konzole nebo do souboru.
Abstrakt EN: The software is intended for the numerical computation of radiation heat transfer. The software was developed for evaluation of radiation conditions of geometry-complicated systems first of all, because an analytical derivation of radiation heat fluxes cannot be usually used for such systems. The software RadGUI allows computation of radiation heat fluxes between surfaces of 3D objects based on the one of the specific algorithms: BASIC, BASIC Open, R1, R1 Open a ZONAL. Files of numerical-discrete analysis of radiation view factors (RVF) are the input data for RadGUI software. This analysis can be performed by using an arbitrary numerical system that allows it. The software RadGUI is equipped with a graphical user interface that enables opening of input files, computing of radiation heat transfer based on the specific algorithm, graphical visualization of results, print-out of the results and saving results to files.
Klíčová slova

Zpět

Patička