Přejít k obsahu


Regional workshop for collecting of user requirements about regional and urban planning in the scope of INSPIRE

Citace:
Janečka, K. Regional workshop for collecting of user requirements about regional and urban planning in the scope of INSPIRE. Liepaja, Latvia, 08.12.2009 - 08.12.2009.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Regional workshop for collecting of user requirements about regional and urban planning in the scope of INSPIRE
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem workshopu je analýza současného stavu budování infrastruktury prostorových dat v Lotyšsku s ohledem na územní plánování a sběr uživatelských požadavků. Pomocí této analýzy a znalosti požadavků bude možné sestavit vzdělávací obsah.
Abstrakt EN: The main aim of the workshop is to analyse the current SDI in Latvia from the spatial planning point of view and collect user requirements. Next we will be able to define the content for training and make transfer of experience.
Klíčová slova

Zpět

Patička