Přejít k obsahu


Altimetry on the Second Military Survey maps in the territories of Bohemia, Moravia and Silesia.

Citace:
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Altimetry on the Second Military Survey maps in the territories of Bohemia, Moravia and Silesia.. Vídeň, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Altimetry on the Second Military Survey maps in the territories of Bohemia, Moravia and Silesia.
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Martina Vichrová , Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Druhé vojenské mapování probíhalo na území Rakouska-Uherska vletech 1806 - 1869. Mělo odstranit polohové deformace map prvního vojenského mapování a umožnit sestavení přehledné mapy pro celou monarchii. Na územích, kde již bylo ukončeno nebo právě probíhalo katastrální mapování (Čechy, Morava, Slezsko), byl při topografickém mapování využit zmenšený a generalizovaný katastrální polohopis, což mapovací práce výrazně zrychlilo a pedevším zlevnilo. Území Čech bylo mapováno v letech 1842 - 1852 (267 rukopisných kolorovaných sekcí v měřítku 1:28 800), Moravy a Slezska v letech 1836 - 1840 (146 rukopisných kolorovaných sekcí v měřítku 1:28 800). Originály mapových sekcí jsou uloženy v Rakouském státním archivu, Válečném archivu ve Vídni. Cílem příspěvku je popsat metodiku určování výškových kót zobrazených na mapových listech druhého vojenského mapování pro Čechy, Moravu a Slezsko. Dále je popsána analýza přesnosti výškových kót. Pozornost je též věnována zobrazení výškopisu na mapách.
Abstrakt EN: The Second Military Survey in the territories of the former Austrian-Hungarian Monarchy was done between 1806 and 1869. Its purpose was to remove the defects of the First Military Survey including gross position errors and cartographic representation defects of objects in maps, and to contribute to a wellarranged map for the entire monarchy. In the territories where the cadastral survey was completed (Bohemia, Moravia, Sile-sia, etc.) the outcomes were exploited for the military survey. The territory of Bohemia was surveyed between 1842 and 1853, Moravia and Silesia between 1836 and 1840. Currently, the map originals are stored in the Vienna Military archive department of the Austrian State Archives. The aim of this contribution is to describe the methodology of altimetry and determination of heights displayed on the Second Military Survey maps of Bohemia, Moravia and Silesia. The accuracy of the elevations has been analysed. Attention is paid to the portrayal of altimetry on the maps.
Klíčová slova

Zpět

Patička