Přejít k obsahu


Etika a mezinárodní politika

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š., CABADA, L. Etika a mezinárodní politika. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 235 s. ISBN: 978-80-7380-260-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ethics and International Politics
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D. , Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavní hypotézou předkládané knihy je, že postmoderní státy hrají v mezinárodní politice roli nositelů a zprostředkovatelů kantovské etiky. V pěti případových studiích analyzujeme přechod postmoderních států k morální zahraniční politice, její hlavní projevy a rovněž limity.
Abstrakt EN: The main hypothesis of our book is that the post-modern states are playing the role of norm entrepreneurs and promote Kantian ethics in international relations. We analyse in five case studies the transition of post-modern states towards a moral foreign policy.
Klíčová slova

Zpět

Patička