Přejít k obsahu


ORGANON

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L., LANG, J. ORGANON. 2006.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ORGANON
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ludmila Dostálová Ph.D. , Ing. Jaroslav Lang
Abstrakt CZ: Webová aplikace ORGANON je určena pro výuku úvodních kurzů logiky na vysokých školách a zaměřuje se především na procvičování řešení úloh. Exemplifikuje nové didaktické přístupy k e-learningové výuce především v souvislosti s výpočtovými a kontrukčními úlohami.
Abstrakt EN: The web tutor ORGANON is designed for basic logic courses namely for practicing exercises. It demonstrates new approach to e-learning teaching methods, especialy in connection with computational and constructional exercises.
Klíčová slova

Zpět

Patička