Přejít k obsahu


Evropeizace politických stran a stranických systémů v kontextu voleb do Evropského parlamentu

Citace:
CABADA, L., HLOUŠEK, V. Evropeizace politických stran a stranických systémů v kontextu voleb do Evropského parlamentu. In Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě?. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 5-14. ISBN: 978-80-7380-231-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Europeanization of political parties and party systems in the EP elections context
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , doc. PhDr. Vít Hloušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola je teoretickým a metodologickým vstupem do problematiky evropeizace národních politických stran v členských zemích EU. Zaměřuje se zejména na otázky spojené s volbami do Evropského parlamentu jako volbami druhého řádu-
Abstrakt EN: The chapter is the theoretical and methodological enty into the problematics of Europeanisation of national political parties in the EU-member states. It focus mainly on the issues related to the EP elections as the second-order elections.
Klíčová slova

Zpět

Patička