Přejít k obsahu


Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve středovýchodní Evropě

Citace:
CABADA, L., HLOUŠEK, V. Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve středovýchodní Evropě. In Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě?. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 233-240. ISBN: 978-80-7380-231-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EP elections 2009 as next example of wewak Europeanisation of political parties (not only) in Central Eastern Europe
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , doc. PhDr. Vít Hloušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola sumarizuje výsledky srovnávacího výzkumu v deseti postkomunistických zemích EU. Ukazuje, že většina zkoumaných případů vykazuje jen velmi slabé známky evropeizace politických stran.
Abstrakt EN: The chapter sumarises the results of comparaticve research in ten post-Communist countries in the EU. It arguments that the majority of examined examples shows only very weak manifestations of Europeanisation of political parties.
Klíčová slova

Zpět

Patička