Přejít k obsahu


Influence of substrate on properties of gold nanolayers

Citace:
CHALOUPKA, A., ŠIMEK, P., ŠUTTA, P., ŠVORČÍK, V. Influence of substrate on properties of gold nanolayers. Materials Letters, 2010, roč. 64, č. 11, s. 1316-1318. ISSN: 0167-577X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of substrate on properties of gold nanolayers
Rok vydání: 2010
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: A. Chaloupka , P. Šimek , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , V. Švorčík
Abstrakt CZ: Vrstvy zlata byly připraveny naprašováním na polyethylen (PE) a sklo. Vrstevný odpor, tloušťka, povrchová morfologie a krystalická struktura vrstev byly zkoumány pomocí dvoubodové techniky, gravimetrie, AFM a XRD. Rychlost růstu vrstev je vyšší na skle za stejných podmínek. Pro vytvoření elektricky kontinuální vrstvy na skle stačí kratší doba naprašování. Drsnost substrátu působí na drsnost deponované vrstvy zlata. XRD analýza ukázala, že vrstvy zlata deponované na skle a na PE se liší biaxiálním napětím, velikostí krystalitů a mikrodeformací.
Abstrakt EN: Gold layers were prepared by sputtering on polyethylene (PE) and glass. Sheet resistance, thickness, surface morphology and crystal structure of the layers were studied by two-poing technique, gravimetry, AFM and XRD. Under the same conditions the growth rate of the layer is higher on the glass. On the glass a shorter sputtering time is needed for creation of an electrically continuous layer. Roughness of the underlying substrate affects roughness of deposited gold layer. From XRD analysisi it was found that the gold layer. From XRD analysis it was found that the gold layers deposited onto glass and PE digger by biaxial strength, size of crystallites and number of micro-deformations.
Klíčová slova

Zpět

Patička