Přejít k obsahu


Úvodem: regionální integrační procesy v postbipolárním světě

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Úvodem: regionální integrační procesy v postbipolárním světě. In Regionální integrační procesy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 27-34. ISBN: 978-80-7380-232-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introduction: Regional integration processes in post-bipolar world
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola uvádí do problematiky regionální analýzy v mezinárodních vztazích, představuje vývoj regionálních integračních procesů po skončení studené války.
Abstrakt EN: The chapter present the introduction into the problematic of regional analyses in international relations. It presents the development of regional integration processes after the end of Cold war.
Klíčová slova

Zpět

Patička