Přejít k obsahu


Závěr: analýza soudobých integračních procesů: charakteristika - stav - perspektivy

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Závěr: analýza soudobých integračních procesů: charakteristika - stav - perspektivy. In Regionální integrační procesy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 446-457. ISBN: 978-80-7380-232-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conclusion: the analysis of contemporary integration process. characteristics - figure - perspectives
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola sumarizuje poznatky z komparativního výzkumu všech významných světových regionálních integračních uskupení.
Abstrakt EN: The chapter sumarises the results from comparative research of all important regional integration processes in the contemporary world.
Klíčová slova

Zpět

Patička