Přejít k obsahu


Integrační procesy v postsovětském prostoru: role Ruské federace v integračních procesech v oblasti Baltského a Černého moře

Citace:
LEICHTOVÁ, M. Integrační procesy v postsovětském prostoru: role Ruské federace v integračních procesech v oblasti Baltského a Černého moře. In Regionální integrační procesy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 183-205. ISBN: 978-80-7380-232-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Integration Processes in post-Soviet area: the role of Russia in integration processes in the Baltic and Black sea regions.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Mgr. Magdaléna Leichtová
Abstrakt CZ: Kapitola představuje a analyzuje historii, obsah a současnou podobu regionálních integračních procesů v postsovětském prostoru. zabývá se zejména rolí Ruské federace a jejím vlivem na integrační procesy v oblati Baltského a Černého moře
Abstrakt EN: The chapter presents and analyses history, content and contemporary figure of regional integration processes in the post-soviet area. It mainly analyses the role of Russian Federation and influence of Russia on the integratio processes in the Baltic and Black sea regions.
Klíčová slova

Zpět

Patička