Přejít k obsahu


Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti působících na Internetu

Citace:
JANÁK, M. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti působících na Internetu. ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu, 2009, s. 1-8. ISSN: 1801-4089
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Liability of information society services providers operating on the Internet
Rok vydání: 2009
Místo konání: http://itpravo.cz/index.shtml?x=2149387
Název zdroje: ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu
Autoři: JUDr. Martin Janák
Abstrakt CZ: Předmětem článku je jednak objasnění klíčových, mnohdy i legislativních pojmů, které jsou úzce spojeny s informační společností a dále pak zohlednění odpovědnostních aspektů, jež se týkají samotných internetových poskytovatelů služeb informační společnosti. Cílem článku je pak zejména srozumitelné objasnění, vysvětlení shora uvedeného a vymezeného předmětu, jakož i publikační přispění k poměrně nepočetnému množství českých právních publikací, které se zabývají předmětnou matérií.
Abstrakt EN: Subject of the article is partly a clarification of key terms (frequently as legislative terms), which are closely connected with information society, and further reflection of liability aspects, that concern of respective information society services providers (known as ISP). Aim of the article is especially clever explanation and description of subject´s article as define above, as publication contribution to insufficiently amount of Czech legal publications which deal about such objective matter.
Klíčová slova

Zpět

Patička