Přejít k obsahu


Právní aspekty kybernetické šikany mezi mládeží.

Citace:
JANÁK, M. Právní aspekty kybernetické šikany mezi mládeží.. In Konference E-Bezpečí - Rizikové chování v kyberprostoru 2010. 2010.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal aspects of cyber bullying among youths.
Rok vydání: 2010
Autoři: JUDr. Martin Janák
Abstrakt CZ: Předmětem příspěvku je zejména pojednání o vybraných a právně relevantních aspektech týkajících se kybernetické šikany mezi mládeží z pohledu platné právní úpravy.
Abstrakt EN: The subject of this paper is a treatise on selected and relevant legal aspects relating to cyber bullying among young people from the valid legislation.
Klíčová slova

Zpět

Patička