Přejít k obsahu


Normativní regulace prostředí datových schránek

Citace:
MATEJKA, J., JANÁK, M. Normativní regulace prostředí datových schránek. Právník, 2010, roč. 149, č. 4, s. 345-372. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Normative Regulation of Data Boxes Background
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: JUDr. Ján Matejka Ph.D. , JUDr. Martin Janák
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá výkladem problematiky datových schránek, platnou právní úpravou, druhy a informačním systémem datových schránek. Závěrem uvádí podstatná pravidla, která by měl každý uživatel datové schránky dodržovat.
Abstrakt EN: The article deals with the issue of interpretation of data boxes, applicable legislation, the types of information system and data boxes. Concludes that substantive rules that everyone should respect the user data box.
Klíčová slova

Zpět

Patička