Přejít k obsahu


Úvod: o Romech v uvozovkách a "jejich" sociálním vyloučení

Citace:
JAKOUBEK, M. Úvod: o Romech v uvozovkách a "jejich" sociálním vyloučení. In "Romové" v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 7-9. ISBN: 80-86898-76-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introduction: On "Romanies" and "their" social exclusion
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: úvodní slovo editorů. Text se zabývá hermenutikou romských kultur a problémeme definice Romů a "jejich" sociálního vyloučení
Abstrakt EN: The text deals with the problem of definiton of the Roma and with "their" social exclusion
Klíčová slova

Zpět

Patička