Přejít k obsahu


Identifikace potřeb obyvatel sociálně vyloučených (romských) enkláv ve vztahu ke vzdělávacím institucím na příkladu jazyka. Poločas výzkumu.

Citace:
BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M., BAUDIS, J. Identifikace potřeb obyvatel sociálně vyloučených (romských) enkláv ve vztahu ke vzdělávacím institucím na příkladu jazyka. Poločas výzkumu.. In Veselé tropy. Plzeň: Dokořán, 2007. s. 30-38. ISBN: 978-80-86569-88-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Identification of Needs of the Socially Excluded (Romanies) in Relation to the Educational Institutions Illustrated on the Case of Language - Mid-time Report
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Dokořán
Autoři: Mgr. Lenka Budilová , PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D. , Bc. Jiří Baudis
Abstrakt CZ: Identifikace potřeb obyvatel sociálně vyloučených (romských) enkláv ve vztahu ke vzdělávacím institucím na příkladu jazyka
Abstrakt EN: Identification of Needs of the Socially Excluded (Romanies) in Relation to the Educational Institutions Illustrated on the Case of Language
Klíčová slova

Zpět

Patička