Přejít k obsahu


Režisér nebo učitel (1. část)

Citace:
BEZDĚK, J. Režisér nebo učitel (1. část). Hudební výchova, 2007, roč. 15, č. 3, s. 46-47. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The director or a teacher (Part I.)
Rok vydání: 2007
Autoři: Doc. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Výuka harmonizace melodie je mnohotvárný pedagogický proces, který zasahuje mnoho vrstev výchovné i pedagogicko-psychologické práce učitele.Základním krokem je dokonalé poznání melodie ve výškové i kinetické rovině.
Abstrakt EN: Learning to harmonize the melody is a multifaceted educational process that affects many layers of educational and pedagogical-psychological work učitele.Základním step is the perfect melody recognition in height and kinetic level.
Klíčová slova

Zpět

Patička