Přejít k obsahu


Monitoring situácie rómskych osád na Slovensku: záměr projektu a jeho dokončení po čtyřech letech

Citace:
HIRT, T., JAKOUBEK, M. Monitoring situácie rómskych osád na Slovensku: záměr projektu a jeho dokončení po čtyřech letech. In Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu 1999-2005. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti OSF, 2008. s. 9-13. ISBN: 978-80-969271-5-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: "Monitoring of Situation of Romany Settlements in Slovakia": Goal of the Project and its Completion after Four Years
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Nadácia otvorenej spoločnosti OSF
Autoři: Mgr. Tomáš Hirt Ph.D. , PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: "Monitoring situace romských osad na Slovensku": záměr projektu a jeho dokončení po čtyřech letech
Abstrakt EN: "Monitoring of Situation of Romany Settlements in Slovakia": Goal of the Project and its Completion after Four Years
Klíčová slova

Zpět

Patička