Přejít k obsahu


Investigation of Phase Transformations in High-strength Low-alloyed Steel

Citace:
HAUSEROVÁ, D., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Investigation of Phase Transformations in High-strength Low-alloyed Steel. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. s. 1897-1898., ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Investigation of Phase Transformations in High-strength Low-alloyed Steel
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Daniela Hauserová , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Vlastnosti nových druhů ocelí jsou dány zejména mikrostrukturou po tepelném zpracování. Pro získání vhodné struktury je nutné znát teploty fázových přeměn a vliv různých rychlostí ochlazování na vývoj struktury. Pro nízkolegovanou vysokopevnou experimentální ocel 42SiCr bylo provedeno dilatometrické měření s různými rychlostmi ochlazování. Toto měření bylo doplněno metalografickou analýzou získaných struktur, měřením tvrdosti podle Vickerse, výpočtem teplot fázových přeměn pomocí fenomenologických modelů a výpočtem transformačních diagramů v softwaru JMatPro. Na základě získaných výsledků dilatometrické analýzy byl sestaven ARA a DARA diagram (anizotermický rozpad austenitu a deformační anizotermický rozpad austenitu).
Abstrakt EN: Properties of new types of steels are controlled by their microstructure produced by heat treatment. Preparation of suitable microstructures requires knowledge of phase transformation temperatures and effects of various cooling rates on microstructure. Dilatometric experiments were conducted with 42SiCr steel at various cooling rates. Besides these, metallographic analysis was performed, Vickers hardness measured, phase transformation temperatures calculated using phenomenological models and transformation diagrams were constructed using software JMatPro. Dilatometric data was used for construction of CCT and DCCT (deformation continuous cooling transformation) diagrams.
Klíčová slova

Zpět

Patička