Přejít k obsahu


Etnografie (dvoj)identity vojvodovských Čechů její textuální realizace

Citace:
JAKOUBEK, M. Etnografie (dvoj)identity vojvodovských Čechů její textuální realizace. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-38. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ethnography of the (not only) Textual Realization of (Double-)Identity of the Czechs in Vojvodovo
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá etnografie (nejen) textuální realizace (dvoj)identity vojvodovských Čechů
Abstrakt EN: The text deals of Ethnography of the (not only) Textual Realization of (Double-)Identity of the Czechs in Vojvodovo
Klíčová slova

Zpět

Patička