Přejít k obsahu


Hermite interpolation by hypocycloids and epicycloids with rational offsets

Citace:
ŠÍR, Z., BASTL, B., LÁVIČKA, M. Hermite interpolation by hypocycloids and epicycloids with rational offsets. Computer Aided Geometric Design, 2010, roč. 27, č. 5, s. 405-417. ISSN: 0167-8396
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hermite interpolation by hypocycloids and epicycloids with rational offsets
Rok vydání: 2010
Autoři: RNDr. Zbyněk Šír Ph.D. , Ing. Bohumír Bastl Ph.D. , RNDr. Miroslav Lávička Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku ukážeme, že všechny racionální hypocykloidy a epicykloidy jsou křivky s pythagorejskými normálami a tedy mají racionální offset. Studium jejich konvolučních vlastností a (implicitní) opěrné funkce vede následně k formulaci algortimu G1 Hermitovy interpolace, jenž využívá konstrukce oblouků hypocykloid a epicykloid. Dokážeme, že pro zadaná regulární data existuje jediný oblouk daného kanonického typu.
Abstrakt EN: We show that all rational hypocycloids and epicycloids are curves with Pythagorean normals and thus have rational offsets. Then, exploiting the convolution properties and (implicit) support function representation of these curves, we design an efficient algorithm for G1 Hermite interpolation with their arcs. We show that for all regular data, there is a unique interpolating hypocycloidal or epicycloidal arc of the given canonical type.
Klíčová slova

Zpět

Patička